Atlassian Applications Atlassian Applications
Posiadamy kompetencje we wdrażaniu, konfiguracji i zarządzaniu aplikacjami firmy Atlassian w tym głównie Jira (Service Desk, Software) oraz Confluence.
Microsoft Online Applications Microsoft Online Applications
Twoją firmę możemy wesprzeć we wdrożeniu produktów Microsoft on-line – między innymi Office 365, Exchange Online, Teams i innych aplikacji wspierających codzienne prowadzenie biznesu.
PHP PHP
PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW. Dzięki PHP można stworzyć dynamiczne strony internetowe, interaktywne aplikacje a w połączeniu z bazą danych zaawansowany system np. do obsługi Klientów firmy.
HTML5 HTML5
Język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1).
CSS3 CSS3
Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) (X)HTML lub XML.
SQL SQL
Strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

Wspierane bazy danych: